Vergoeding zorgverzekeraars

Stoppen met roken begeleiding bij Lijfstijlcoaching wordt door CZ & VGZ (en alle partijen die daar onder vallen) éénmaal per kalenderjaar voor 100% vergoed, dit zijn:

 

VGZ, IZZ, IZA, UMC, Univé, Zekur.nl, Bewuz

CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ direct)

 

Met ingang van 01-01-2020 is het eigen risico niet meer van toepassing.

 

Het is daarnaast belangrijk dat u navraag doet bij uw huisarts/ praktijkondersteuner over mogelijke trajecten/ begeleiding die u krijgt i.v.m chronische ziekten (ketenzorg genaamd), zoals:

- COPD (aandoening van de luchtwegen)

- Diabetes Mellitus (suikerziekte)

-CVRM (hart- en vaatziekten)

Als u, via de huisarts, voor een van bovengenoemde aandoeningen onder behandeling bent, dan wordt het stoppen met roken traject bij Lijfstijlcoaching niet vergoed. U kunt dan stoppen met roken begeleiding krijgen bij uw huisarts/ praktijkondersteuner.

 

Voor meer informatie over de vergoeding, kijk dan op de site bij uw zorgverlener.

 

Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan hierboven genoemd, dan is de kans vrij groot dat u de begeleiding van Lijfstijlcoaching niet vergoed krijgt, omdat Lijfstijlcoaching bij die zorgverzekering geen gecontracteerde zorgverlener is.

Kijk op de site van uw zorgverlener bij welke stoppen met roken coach u terecht kunt.